• China's NPC Session Holds Third Plenary Meeting
    2011-03-11Editor:Wang Yuxia 
    Change Text Size A A A

    Chinese leaders Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang and Zhou Yongkang are present at the meeting. [Women of China/Fan Wenjun]
    Chinese leaders Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang and Zhou Yongkang are present at the meeting. [Women of China/Fan Wenjun]